Vang Pháp Epsilon Hermitage 2011

Liên hệ

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách