Vang Pháp Marcel Deiss Alsace Blanc 2015

680.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách