Vang Pháp Marcel Deiss Berckem 2015

800.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách