Vang Ovation Ravanal 50 Year

5.500.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Mã: 6630222127 Danh mục: ,