Vang Pháp Chateau Ferriere 2005

4.200.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách