Vang Pháp Chateau Gruaud Larose Saint Julien

2.380.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách