Vang Pháp Chateau Kirwan 2015

2.700.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách