Vang RAWEN VARIETAL

230.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Mã: 0113445348 Danh mục: ,