Vang Ý Attanasio Primitivo Sei Filari

320.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Dung tích

Quy cách