Vang Ý Romance Cinque Stelle – Vang ngọt Ý số 5

210.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách