Vang Ý Remole Toscana Bianco

420.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách