Vang Ý Roggio Del Filare Velenosi

(đánh giá) 194 đã bán

1.050.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Vang Ý Roggio Del Filare Velenosi
Vang Ý Roggio Del Filare Velenosi

1.050.000

Chat