Ballantine’s 15 Năm

920.000

Xuất xứ

Thương hiệu

Tuổi rượu

Nồng độ

Loại rượu

Dung tích