Ballantine’s 17 Năm Very Old Bình Sứ

3.770.000

Xuất xứ

Thương hiệu

Tuổi rượu

Nồng độ

Loại rượu

Dung tích