Bia Staropilsen 4,7% lon 500ml

36.000

Dung tích

màu sắc

Nồng độ

Quy cách

Mã: 6626787865 Danh mục: