Bia Tiệp – Séc Bia Tiệp Staropramen

43.000

Xuất xứ

Dung tích

màu sắc

Nồng độ