Bowmore 21 Năm Aston Martin – Limited Edition

11.470.000

Xuất xứ

Thương hiệu

Tuổi rượu

Nồng độ

Loại rượu

Dung tích