Vang Chateau Batailley 2014

2.090.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách