Chivas 15 Năm – Hộp Quà Tết 2024

1.400.000

Thương hiệu

Xuất xứ

Loại rượu

Nồng độ

Dung tích

Tuổi rượu