Rượu Whisky Tamdhu 50 năm

599.980.000

Xuất xứ

Vùng

Loại rượu

Nồng độ

Tuổi rượu

Dung tích