Chivas 21 Năm The Lost Blend (Hộp Đen)

(đánh giá) 92 đã bán

3.070.000

Xuất xứ

Thương hiệu

Nồng độ

Tuổi rượu

Loại rượu

Dung tích

Chivas 21 Năm The Lost Blend (Hộp Đen)
Chivas 21 Năm The Lost Blend (Hộp Đen)

3.070.000

Chat