Chivas 21 Năm The Malts Blend (Xanh Lá)

(đánh giá) 104 đã bán

2.170.000

Xuất xứ

Thương hiệu

Nồng độ

Tuổi rượu

Loại rượu

Dung tích

Chivas 21 Năm The Malts Blend (Xanh Lá)
Chivas 21 Năm The Malts Blend (Xanh Lá)

2.170.000

Chat