Chivas 25 Năm Regal

(đánh giá) 109 đã bán

4.870.000

Xuất xứ

Thương hiệu

Tuổi rượu

Nồng độ

Loại rượu

Dung tích

Chivas 25 Năm Regal
Chivas 25 Năm Regal

4.870.000

Chat