Courvoisier VSOP

920.000

Xuất xứ

Thương hiệu

Phân hạng

Nồng độ

Loại rượu

Dung tích