Hennessy XO EOY 2015

Liên hệ

Xuất xứ

Thương hiệu

Phân hạng

Nồng độ

Loại rượu

Dung tích

, ,