Rượu Vang nổ Chile Estelado Rose Uva Pais Traditional Method

410.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách