Hakushu 18 Năm

Giá gốc là: 11.790.000₫.Giá hiện tại là: 11.770.000₫.

Xuất xứ

Thương hiệu

Nồng độ

Tuổi rượu

Loại rượu

Dung tích