Hardy Cognac XO Rare

3.170.000

Xuất xứ

Thương hiệu

Phân hạng

Nồng độ

Loại rượu

Dung tích