Hardy Cognac XO Rare

Giá gốc là: 3.190.000₫.Giá hiện tại là: 3.170.000₫.

Xuất xứ

Thương hiệu

Phân hạng

Nồng độ

Loại rượu

Dung tích