Rượu Appleton Estate 21 Jamaica Rum

Liên hệ

Thương hiệu

Xuất xứ

Dung tích

Nồng độ

Loại rượu