Rượu rum havana club 7

780.000

Xuất xứ

Nồng độ

Dung tích

Loại rượu

Thương hiệu