Rượu balvenie 25 năm – rare marriages

Liên hệ

Thương hiệu

Xuất xứ

Loại rượu

Tuổi rượu

Nồng độ

Dung tích

Vùng