Rượu Champagne GREMILLET Classic Selection Brut 6000ml

19.900.000

Xuất xứ

Giống nho

Loại vang

Nồng độ

Dung tích