Rượu Isle of Jura 18 năm tuổi

2.380.000

Xuất xứ

Vùng

Nồng độ

Dung tích

Tuổi rượu