Rượu Macallan 1979 Old & Rare 32 Năm

Liên hệ

Thương hiệu

Xuất xứ

Vùng

Loại rượu

Tuổi rượu

Nồng độ

Dung tích