Rượu Shochu Tensonkorin Nhật Bản 720ml

529.000

Xuất xứ

Loại rượu

Nồng độ

Dung tích