Rượu Vang 1954 Appassimento Primitivo

450.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách