Rượu vang cantele fanòi

2.200.000

Xuất xứ

Vùng

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách