Rượu Vang Ý M Merlot Salento Limited Edition

810.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách