Rượu Vang Caray Tinta De Toro 14 Tháng

1.200.000

Xuất xứ

Dung tích

Giống nho

Loại vang

Nồng độ