Rượu Vang Chateau D’ Aussieres

1.390.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách