Rượu Vang Château Odilon

1.389.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách