Rượu vang Chile Caballo Loco Grand Cru Maipo Andes

1.630.000

Xuất xứ

Giống nho

,

Loại vang

Nồng độ

Dung tích