Rượu Vang Chile Hacienda Hermosa

820.000

Xuất xứ

Giống nho

Loại vang

Nồng độ

Dung tích