Rượu vang chile ossa

3.880.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

, , ,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách