Rượu Vang Chile Rio Chileno Reserve

320.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích