Rượu vang Ý Rosso Puglia IGP Feudo Mariano

760.000

Xuất xứ

Nồng độ

Giống nho

,

Dung tích

Loại vang

Vùng

,