Rượu Vang Chile Tripantu Central Valley

245.000

Xuất xứ

Vùng

Loại vang

Giống nho

Phân hạng

Nồng độ

Dung tích