Rượu Vang Chile Tripantu Grand Reserva

545.000

Xuất xứ

Loại vang

Nồng độ

Giống nho

Dung tích