Rượu vang conti zecca 3 tre

1.000.000

Vùng

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách