Rượu Vang Đỏ Château Fourcas-Borie 2017

6.080.000

Xuất xứ

Vùng

Giống nho

Loại vang

Nồng độ

Dung tích